The giant crocodile hard to push the South African water turtle into the air to eat easily, but life is not like a dream.

The giant crocodile hard to push the South African water turtle into the air to eat easily, but life is not like a dream.
Hình ảnh cá sấu hất tung rùa nước ở công viên quốc gia Kruger, Nam Phi
Images of crocodiles knocking water turtles up in Kruger National Park, South Africa
Con cá sấu cố ăn thịt con rùa vì quá đói
The crocodile tried to eat the turtle because it was too hungry
Tuy nhiên, rùa con đã cố gắng thoát khỏi bộ hàm sát thủ đầm lầy
However, the baby turtle managed to escape from the swamp killer jaws
Loạt ảnh được một hướng dẫn viên Mario Moreno chụp được khi tới Nam Phi
The series of photos was taken by a guide Mario Moreno while visiting South Africa
 
Con rùa may mắn thoát chết trong gang tấc
Lucky turtle  narrowly escaped death
Một nhiếp ảnh gia người Mexico đã chụp lại khoảnh khắc cá sấu ngoạm đầu một con rùa ở bờ biển Costa Rica hồi tháng 8 vừa qua
A Mexican photographer captured the moment a crocodile grabbed a turtle’s head off the coast of Costa Rica in August.
Cá sấu ngấu nghiến ăn thịt rùa biển vì quá đói
Crocodiles gobble up sea turtles because they are so hungry
Con rùa biển này đã không thể thoát khỏi bộ hàm sắc nhọn của cá sấu
This sea turtle couldn’t escape the crocodile’s sharp jaws

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *